Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN (Merkez Müdürü)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik, 2012
Araştırma Alanı: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar, Metal Nanoparçacıklar, Nanokompozitler, Organik LED'ler, Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri), Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları, Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri

E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr

 

​​

 

Dr. Öğr. Üyesi Talha ERDEM (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2016
Araştırma Alanı: Optoelektronik aygıtlar, LED tasarımı, renk bilimi, nanofotonik, kendinden dizilim, kolloidal nanofotonik, akıllı nanofotonik yapılar ve aygıtlar, plazmonik etkileşim, ışınımlı ve ışınımsız enerji transferi.

E-mail: erdem.talha@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doktora: Ecolé Polytechnique Fédérale de Lausanne, Biyomühendislik, 2011
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi, Moleküler sinyal yolakları ve Proteomiks

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr