Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN (Merkez Müdürü)
Direktörlüğündeki Cihazlar: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), Inert Atmosfer Kabine Entegre Termal Evaporatör Sistemi, Termal Evaporatör Sistemi
E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr

 

 

Prof. Dr. Hakan USTA
Direktörlüğündeki Cihazlar: Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Temas Açısı Ölçüm Cihazı, Kütle Spektrometresi, Inert Atmosfer Kabine Entegre Termal Evaporatör Sistemi, Termal Evaporatör Sistemi
E-mail: hakan.usta@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Kutay İÇÖZ
Direktörlüğündeki Cihazlar: Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Litografi Sistemi
E-mail: kutay.icoz@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. Burak BAL
Direktörlüğündeki Cihazlar: Universal Çekme-Basma Test Cihazı
E-mail: burak.bal@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU
Direktörlüğündeki Cihazlar: Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM
Direktörlüğündeki Cihazlar: X-Ray Difraktometre (XRD), Zetasizer, FT-IR Spektrometre, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
E-mail: ilker.erdem@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Talha ERDEM (Merkez Müdür Yardımcısı)
Direktörlüğündeki Cihazlar: Yüksek Güçlü Lazer Sistemi
E-mail: erdem.talha@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Merkez Müdür Yardımcısı)
Direktörlüğündeki Cihazlar: Akım Sitometrisi (FACS - Flourescent activated cell sorter), Biyogüvenlik Kabini
E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Dooyoung HAH
Direktörlüğündeki Cihazlar: Litografi Sistemi
E-mail: dooyoung.hah@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Aysun ADAN
Direktörlüğündeki Cihazlar: Akım Sitometrisi (FACS - Flourescent activated cell sorter), Biyogüvenlik Kabini
E-mail: aysun.adan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Oktay İsmail KAPLAN
Direktörlüğündeki Cihazlar: Konfokal Mikroskop
E-mail: oktay.kaplan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Sebiha ÇEVİK KAPLAN
Direktörlüğündeki Cihazlar: Konfokal Mikroskop
E-mail: sebiha.cevik@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Altan ERCAN
Direktörlüğündeki Cihazlar: Ultra Performans Sıvı Kromotografisi (UPLC), Süper Hızlı Santrifüj
E-mail: altan.ercan@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER
Direktörlüğündeki Cihazlar: Ultra Performans Sıvı Kromotografisi (UPLC), Süper Hızlı Santrifüj
E-mail: serife.ayaz@agu.edu.tr