Cihaz Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)

Numune Hazırlama

Altın Kaplama (5 nm)

Bir set azami 6 adet standart boyutlardaki numuneden oluşur. 7 ve daha fazla sayıdaki numuneler 6’lı olarak gruplanarak fiyatlandırılır.

60 TL/Set

Görüntüleme

200 TL/Saat

EDX analizi

Elementel analiz ve Haritalama için görüntüleme ücreti haricinde fiyatlandırılır

40 TL/Adet

Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)

Yüzey morfolojisi ve özelliklerinin analizi

150 TL/Saat

Temas Açısı Ölçüm Cihazı

Temas açısı ölçümü

100 TL/Numune

Serbest yüzey enerjisi ölçümü

300 TL/Numune

X-Ray Difraktometre (XRD)

X-Işını difraksiyon paterni çekimi

(toz numune)

40 TL/Numune

(en fazla 30 dak, fazla her saat için normal ücretin yarısı kadar ek ücret)

X-Işını difraksiyon paterni çekimi (hacimli numune)

Örnek derinliği 2.5 cm'den az olmalı

90 TL/Numune

(en fazla 1 saat, fazla her saat için normal ücretin yarısı kadar ek ücret)

Noktasal analiz

90 TL/Numune

(en fazla 1 saat, her saat için normal ücretin yarısı kadar ek ücret)

Mineral analiz

110 TL/Numune

(en fazla 1 saat, fazla her saat için normal ücretin yarısı kadar ek ücret)

Kalıntı gerilme analizi

430 TL/Numune

Floresan Ömrü Spektrometre Sistemi

Katı ve Sıvı Numunelerin Floresan Ömrü Ölçümü

          250 TL/Saat

 

Cihaz Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Kütle Spektrometresi (MS)

Katı/sıvı numune kütle/iyon değerinin belirlenmesi

250 TL/Numune

FT-IR Spektrometre

ATR tekniği ile FT-IR spektrumu

60 TL/Numune

KBr tekniği ile FT-IR spektrumu

90 TL/Numune

FT-IR karakterizasyon
(spektrum+değerlendirme)

80 TL/Numune

 

Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)

Glukoz, Fruktoz, Sakkaroz, Maltoz analizi
Standart ve metod getirilecek

100 TL/Numune

Aflatoksin analizi (B1+B2+G1+G2)
Standart ve metod getirilecek

100 TL/Numune

Amino asit analizi
Standart ve metod getirilecek

100 TL/Numune

Diğer özel analizler
Standart ve metod getirilecek

100 TL/Numune

Metod geliştirme + Analiz

700 TL/Numune

Yüksek Güçlü Lazer Sistemi

Darbeli lazer ile nanoparçacık üretimi, nanosaniye darbeli lazer ile spektroskopik ölçümler ve uygulamalar

150 TL/Saat

Akım Sitometrisi

Apoptoz ve Hücre döngüsü analizleri

20 TL/Tüp

Biyogüvenlik Kabini

Cihaz kullanımı/Numune hazırlama

10 TL/Saat

Ultra Performans Sıvı Kromatografisi (UPLC)*

Standart ve metod getirilmesi durumunda;
Sakkarit/Polisakkaritler/Tatlandırıcı/Şeker aminleri
(1 adet numunede 1 adet şeker tayini)

200 TL/Numune

Örnek hazırlanması
(Sarf malzemesinin sağlanması durumunda)

100 TL/Numune

Örnek hazırlama (Sarf malzemesinin sağlanması durumunda)

100 TL/Numune

Merkez laboratuvar tarafından yöntem geliştirme

1400 TL/Metod

*Aynı analizin çok sayıda numunede (> 5 numune) yapılacak olması durumunda kullanılacak olan metoda ve test süresine göre özel fiyatlandırma yapılacaktır.

 

Cihaz Adı

Hizmet Tanımı

Hizmet Bedeli

Konfokal Mikroskop

Örnek hazırlama (Boyama)

250 TL/Numune

Görüntüleme (Canlı hücre görüntüleme için CO2 mikroskop kafes inkübatör kullanımı)

75 TL/Saat

Görüntüleme (Hazır örnek)

50 TL/Saat

Resim analizi (Fiji veya imageJ analizi, karşılaştırmalı floresan yoğunluğu ölçümü)

100 TL/Saat

Süper Hızlı Santrifüj

Çöktürme, faz ayrımı

20 TL/Saat

Inert Atmosfer Kabine Entegre Termal Evaporatör Sistemi

Optoelektronik cihaz fabrikasyonu/Termal metal evaporasyonu

250 TL/Saat

Termal Evaporatör Sistemi

Optoelektronik cihaz fabrikasyonu/Termal metal evaporasyonu

250 TL/Saat

Universal Çekme-Basma Test Cihazı

Malzemelerin çekme ve basma mekanik dayanım analizi
Standart ve metod getirilecek

110 TL/Numune

Analiz Öncesi-Sonrası Akademik Danışmanlık

AGU-MERLAB bünyesinde yapılacak olan analizler ve deneyler öncesinde veya sonrasında alınacak akademik danışmanlık

200 TL/Saat

 

*  Analiz bedellerine %18 KDV dâhil değildir.

*  Posta/Kargo giderleri analizi talep eden kuruma/kişiye aittir.

* Analiz listesinde belirtilmemiş analiz taleplerinde ve danışmanlık gerektiren özel analizlerde hizmet bedelleri, Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönetim Kurulu tarafından ayrıca belirlenir.

* Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yönetim Kurulu haber vermeksizin analiz bedellerini ve/veya ücretlendirme sistemini değiştirme hakkına sahiptir.