Öğr. Gör. Şeyma DADI
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Temas Açısı Ölçüm Cihazı, Kütle Spektrometresi (MS), FT-IR Spektrometre, Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC), Yüksek Basınçlı Yüzey Alanı ve Hacim Ölçüm Cihazı
E-mail: seyma.dadi@agu.edu.tr

 

 

Öğr. Gör. Dr. Ümit BAYRAM 
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Taramalı Elektron Mikroskopu (SEM),                     X-Ray Difraktometre (XRD), Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM) 
E-mail: umit.bayram@agu.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. İbrahim DENEME
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Temas Açısı Ölçüm Cihazı, Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), Kütle Spektrometresi (MS), Termal Evaporatör Sistemi, Yüksek Basınçlı Yüzey Alanı ve Hacim Ölçüm Cihazı
E-mail: ibrahim.deneme@agu.edu.tr

 

 

 

Öğr. Gör. Esma SARAYMEN
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Akım Sitometrisi, Biyogüvenlik Kabini, Ultra Performans Sıvı Kromatografisi, Süper Hızlı Santrifüj, Konfokal Mikroskop
E-mail: esma.saraymen@agu.edu.tr

 

 

 

Araş. Gör. Ahmet Faruk YAZICI
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Inert Atmosfer Kabine Entegre Termal Evaporatör Sistemi, Termal Evaporatör Sistemi
E-mail: ahmet.yazici@agu.edu.tr

 

 

 

Araş. Gör. Sinan GENÇ
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Yüksek Güçlü Lazer Sistemi
E-mail: sinan.genc@agu.edu.tr

 
 

 

 

Araş. Gör. Mehmet Fazıl Kapçı
Sorumlu Olduğu Cihazlar: Universal Çekme-Basma Test Cihazı
E-mail: mehmetfazil.kapci@agu.edu.tr