AGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı (AGÜ-MerLab) 2019 yılında kurulmuş olup Sümer Kampüsünde yer almaktadır. 788 m2’si laboratuvarlar alanı olmak üzere toplam 1224 m2’lik bir alana sahiptir. Merkezimizde yer alan Tematik Laboratuvarlar Mühendislik ve Yaşam & Doğa Bilimleri olmak üzere iki ana çatı altında 10 Tematik Laboratuvarda toplanmaktadır.

Mühendislik Tematik Laboratuvarları:

 • Nano Görüntüleme ve Analiz Laboratuvarı

 • Kütle Spektrometri Laboratuvarı

 • Optoelektronik Aygıt Laboratuvarı

 • Spektroskopik Analiz Laboratuvarı

 • Kromatografik Analiz Laboratuvarı

 • Lazer Sistemleri Laboratuvarı

 • Mekanik Karakterizasyon Laboratuvarı

Yaşam & Doğa Bilimleri Tematik Laboratuvarları:

 • Hücre Biyolojisi Laboratuvarı

 • Biyomolekül Üretim ve Karakterizasyon Laboratuvarı

 • Konfokal Görüntüleme Laboratuvarı

Merkezimiz bünyesinde kurulan tematik laboratuvarlar, cihazlar ve teknolojik altyapı üniversitemizde yürütülen lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Merkezimiz lisans seviyesinde eğitim-öğretim faaliyetleri içerisinde uygulamalı derslerde ve bitirme projelerinde etkin bir şekilde kullanılırken, lisansüstü seviyede tez çalışmalarında ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Merkezimiz akademisyenlerin lisansüstü öğrenciler ile yürütmüş olduğu tez çalışmalarında sağlamış olduğu ileri düzeydeki laboratuvar cihaz alt yapısı ve tamamlayıcı rolü ile dünya ile yarışır ileri düzeyde lisansüstü araştırma tezlerinin ortaya çıkmasını hedeflemektedir. Merkezimiz bünyesinde gerçekleştirilecek araştırma-geliştirme ve uygulama faaliyetleri sayesinde, üniversitemizdeki farklı akademik birimlerin ve programların iletişiminin artması ve disiplinlerarası yeni işbirlikleri ve projelerin oluşması hedeflenmektedir. Üniversitemiz bünyesinde yürütülecek kapsamlı projelerin yanı sıra, kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapılarak üniversiteler arası ve üniversite-sanayi işbirliklerinin güçlendirilmesi, uygulanabilir sonuçların sanayiye aktarımı ve bölgesel/milli sorunların çözümüne yönelik araştırmalar yapılması ve bu noktada ihtiyaç sahiplerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Rektörlüğe bağlı bir merkez olarak yapılandırılan ve faaliyetlerini sürdüren AGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı üniversitemiz dışındaki kamu ve özel sektörün her kesiminden araştırmacılara açıktır.

Cihazlar;

 1. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM)
 2. Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM)
 3. Yüksek Basınçlı Yüzey Alanı ve Hacim Ölçüm Cihazı
 4. Temas Açısı Ölçüm Cihazı
 5. X-Ray Difraktometre (XRD)
 6. Kütle Spektrometresi (MS)
 7. Termal Evaporatör
 8. İnert Atmosfer Kabine Entegre Termal Evaporatör
 9. FT-IR Spektrometre
 10. Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi (HPLC)
 11. Yüksek Güçlü Lazer Sistemi
 12. Akım Sitometrisi (FACS)
 13. Biyogüvenlik Kabini
 14. Ultra Performans Sıvı Kromatografisi (UPLC)
 15. Süper Hızlı Santrifüj
 16. Konfokal Mikroskop
 17. Universal Çekme-Basma Test Cihazı
 18. Floresan Ömrü Spektrometre Sistemi
 19. Maskesiz Lazer Litografi Sistemi