Prof. Dr. Evren MUTLUGÜN (Merkez Müdürü)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Fizik 2012
Araştırma Alanı: Yarı İletken Kuvantum Noktacıklar, Metal Nanoparçacıklar, Nanokompozitler, Organik LED'ler, Fotovoltaikler (Güneş Hücreleri), Eksitonik Plazmonik Nanoyapılar ve Işık Hasatı Uygulamaları, Esnek ve Çekilebilir Elektronik Yenilikçi Aydınlatma ve Görüntü Teknolojileri

E-mail: evren.mutlugun@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Talha ERDEM (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doktora: Bilkent Üniversitesi, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, 2016
Araştırma Alanı: Optoelektronik aygıtlar, LED tasarımı, renk bilimi, nanofotonik, kendinden dizilim, kolloidal nanofotonik, akıllı nanofotonik yapılar ve aygıtlar, plazmonik etkileşim, ışınımlı ve ışınımsız enerji transferi.

E-mail: erdem.talha@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Emel Başak GENCER AKÇOK (Merkez Müdür Yardımcısı)
Doktora: Ecolé Polytechnique Fédérale de Lausanne, Biyomühendislik, 2011
Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi, Moleküler sinyal yolakları ve Proteomiks

E-mail: emelbasak.gencerakcok@agu.edu.tr

 

 

Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU (Üye)
Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009
Araştırma Alanı: Kemik doku mühendisliği, biyobozunur polimerik biyomalzemeler, 3d iskelet tasarımı, elektrospinning yöntemi.

E-mail: alper.isoglu@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi İlker ERDEM (Üye)
Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kimya Mühendisliği, 2009
Araştırma Alanı: Gıda, biyoteknoloji, mikro/ultra/nano filtrasyon, sol-jel, seramik filtreler

E-mail: ilker.erdem@agu.edu.tr

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Şerife AYAZ GÜNER (Üye)
Doktora: University of Wisconsin-Madison, Hücresel ve Mol. Biyoloji, 2013
Araştırma Alanı: Proteomik, Moleküler Biyoloji, Sinyal Yolakları, Protein Saflaştırma, Post-Translasyonel Modifikasyonlar

E-mail: serife.ayaz@agu.edu.tr