AGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Vizyonu:

Küresel sorunlara odaklanan, nitelikli ileri  araştırmaların yapılmasına olanak sağlayarak bilim ve teknolojinin gelişmesi ve topluma yüksek katkılar sunması amacıyla araştırma-geliştirme altyapısı oluşturmak, ve bunu sürdürülebilir bir şekilde üniversitelerin, kamu ve özel sektörün hizmetine sunmaktır. Ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik iş birliklerinin kurulması ve güçlendirilmesi, trans- ve inter-disipliner araştırma-geliştirme kültürünün oluşması, eğitim ve araştırmanın harmoni içerisinde örgülenmesi, eğitim, araştırma ve araştırmacı altyapısının evrensel boyutlarda bir kaliteye ulaşması hedeflemektedir.

AGÜ Merkezi Araştırma Laboratuvarı Misyonu:

Üniversitelerin, kamu ve özel kuruluşların mühendislik ve yaşam&doğa bilimleri alanlarında uluslararası nitelikte ileri araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütebilmeleri, bilim ve teknolojide küresel rekabet gücüne sahip olabilmeleri için gerekli yetkinlik ve bilgi birikimi ile cihaz ve laboratuvar altyapısı imkanlarını oluşturmak ve bunları ilgili paydaşlara sunarak sürdürülebilir yapmak. Böylece, mühendislik ve yaşam&doğa bilimleri araştırma alanlarında yapılacak çalışmalarda mükemmelliğin hedeflenmesine, küresel sorunlara ve topluma yüksek katkılar sunulmasına yardımcı olmak. Ayrıca,

  • Merkezi Araştırma Laboratuvarımızdaki kaliteli insan gücünün eğitimini ve bilgi birikimini sürekli olarak artırmasını sağlayarak verimli ve etkin bir çalışma ortamı yaratmayı,

  • Merkezi Araştırma Laboratuvarımızdaki cihazlar ve teknikler ile ilgili bilgi, beceri ve deneyimin AGÜ içinde ve Türkiye’de yaygınlaşmasını sağlamayı,

  • Trans- ve inter-disipliner çalışmalara destek olarak, kurumlararası çalışma kültürüne katkıda bulunarak, üniversitelerin ve diğer kurumların projelere ortak olabilme ve ulusal-uluslararası projeler geliştirme-yürütme-uygulama becerisini arttırmayı,

  • Üniversite genelinde uygulan ve araştırmanın eğitimle harmanlandığı hibrit modele yüksek katkılar sunarak lisans-lisansüstü öğrencilerin, bilimsel araştırma yapabilme becerilerinin ve yetkinliklerinin artırılmasını sağlamayı amaçlamaktadır.