X-RAY DİFAKTOMETRE (XRD)

Cihazın Kullanım Amacı: Malzemelerin Kristalografik Analizi

Cihaz Marka/Model: Bruker D8Discover

Cihazın Ait olduğu AGU-CRF Alt Tematik Laboratuvar: NanoGörüntüleme ve Analiz Laboratuvarı

Cihazın Konumu: AGU-CRF LAB15

Cihazın Akademik Direktörleri: Dr. Öğretim Üyesi İlker ERDEM-ilker.erdem@ægu.edu.tr

                                                            Dr. Öğretim Üyesi Benay UZER-benay.uzer@agu.edu.tr

Cihazın Sorumlu Uzmanları:       Araş. Gör. Soner TOP-soner.top@agu.edu.tr

X Işını Difraktometresi kristal malzemelerin atomlar arası mesafe ve yönelimlerinin belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir.  Kristal yapısına bağlı olarak X ışını farklı açılarda ve şiddetlerde kırılır ve böylelikle malzemenin kırınım deseni ortaya çıkar. XRD kristal ve amorf bileşiklerin incelenmesinde, metal ve alaşım analizlerinde, ince film kompozisyonu tayininde ve polimerlerin analizinde gibi oldukça geniş uygulama alanına sahiptir.