TERMAL EVAPORATOR SİSTEMİ

Cihazın Kullanım Amacı: Optoelektronik Cihaz Fabrikasyonunda Organik ve İnorganik Malzemelerin Buhar Fazında Yüzeylere Kaplanması

Cihaz Marka/Model: Nanovak NVHT350

Cihazın Ait olduğu AGU-CRF Alt Tematik Laboratuvar: Optoelektronik AygıtLaboratuvarı

Cihazın Konumu: AGU-CRF LAB5

Cihazın Akademik Direktörleri:  Prof. Dr. Hakan USTA- hakan.usta@agu.edu.tr

                                                             Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN-evren.mutlugun@agu.edu.tr

Cihazın Sorumlu Uzmanları:       Araş. Gör. Ahmet Faruk YAZICI-ahmet.yazici@agu.edu.tr

   Bir adet metal malzeme haznesine sahip yüksek vakumlu termal buharlaştırma sistemi havada kararlı aygıtlar için ince metal filmlerin kaplanmasında kullanılmaktadır.