INERT ATMOSFER KABİNE ENTEGRE TERMAL EVAPORATÖR SİSTEMİ

Cihazın Kullanım Amacı: Optoelektronik Cihaz Fabrikasyonunda Organik ve İnorganik Malzemelerin Buhar Fazında Yüzeylere Kaplanması

Cihaz Marka/Model: Nanovak NVHTGB500

Cihazın Ait olduğu AGU-CRF Alt Tematik Laboratuvar: Optoelektronik Aygıt Laboratuvarı

Cihazın Konumu: AGU-CRF LAB5

Cihazın Akademik Direktörleri: Prof. Dr. Hakan USTA-hakan.usta@agu.edu.tr

                                                            Doç. Dr. Evren MUTLUGÜN-evren.mutlugun@agu.edu.tr

Cihazın Sorumlu Uzmanları:       Araş. Gör. Ahmet Faruk YAZICI-ahmet.yazici@agu.edu.tr

  4 portlu inert argon atmosferi sağlayan glovebox içerisinde iki adet metal, iki adet organik malzeme haznesi bulunan yüksek vakumlu termal buharlaştırma odası, manyetik karıştırıcılı sıcak tabla ve dönel kaplama cihazı bulunmaktadır. Bu sistem sayesinde inert bir atmosferde optoelektronik aygıtların üretimi mümkün olmaktadır.