YÜZEY ALANI VE GÖZENEK HACMİ ÖLÇÜM CİHAZI

Cihazların Kullanım Amacı: Malzemelerin Yüzey Alanı ve Gözenek Hacmi Analizi

                                                        Langmuir Yüzey Alanı, BET Yüzey Alanı ve Gözenek Hacmi Analizi

Cihaz Marka/Model: TriStar II Plus –Particulate Systems HPVA II High-Pressure Volumetric Anlyzer

Cihazların Ait olduğu AGU-CRF Alt Tematik Laboratuvar: NanoGörüntüleme ve Analiz

Laboratuvarı

Cihazların Konumu: AGU-CRF LAB3

Bu laboratuvarda malzemelerin yüzey alanlarını (BET ve Langmuir vb.), gözenek hacimlerini ve gözeneklerin boyutlarına göre dağılımlarını ölçebileceğimiz TriStar II Plus ve HPVA II isminde iki tane cihazımız bulunmaktadır. Cihazlardan TriStar II Plus bahsedilen ölçümleri düşük basınçta (1 bar) yapabilirken HPVA II yüksek basınç altında (100 bar) ölçüm yapmamıza izin vermektedir. TriStar II Plus cihazında eş zamanlı olarak üç tane numunenin ölçümlerini tam otomatik olarak yapabilmek mümkündür. Ancak, HPVA II cihazında tek seferde sadece bir tane numunenin ölçümleri yapılabilmektedir.